tricolourRüde

D'leh the Yagahl of Kingly Shine
25.12.2012, HD A, CEA-PRA-KAT frei, MDR1 +/+, Zur Zucht empfohlen

Bilder
Lewellen's Midnight Eclipse
tricolourRüde 10.11.2007 Bilder
HD A, CEA-PRA-KAT frei, MDR1 +/+
Zur Zucht zugelassen
Bonayr's Classic
d'zobel-weißRüde
Ch.
Nordic Diamond of Silverwind
d'zobel-weißRüde
Ch.
Foremost Telescopic
zobel-weißRüde
Storm's Nordic Bombshell
tricolourHündin
Bonayr's Angel Wings
blue-merleHündin
Bonayr's Little Rascal
zobel-weißRüde
Sonics First Love
zobel merleHündin
Lewellen's Light of Gold
zobel-weißHündin
Ch.
Gambit's Trick of Light
zobel merleRüde
Ch.
Afterhours Color of the Wind
blue-merleRüde
Gambit's Playing With Fire
zobel-weißHündin
Lewellen's Ballerina
zobel-weißHündin
Lewellen's Blazen Beauty
zobel-weißRüde
Silverwinds Ebony Diamond
tricolourHündin
Silver Unicorn of Kingly Shine
blue-merleHündin 05.09.2010
HD A, CEA frei, MDR1 +/+
Bonayr's Silver Rush
blue-merleRüde 14.02.2007
HD A, CEA frei, MDR1 +/-
Bonayr's Dominic
zobel-weißRüde
Bonayr's Auld Lang Syne
tricolourRüde
Bonayr's Easy Lovin
zobel-weißHündin
Bonayr's Patchwork
blue-merleHündin
Bonayr's Reflection
zobel merleRüde
Bonayr's Bonne Annee
tricolourHündin
Black Classiel's Summer Night
tricolourHündin 06.05.2005
HD A, CEA-PRA-KAT frei
Zur Zucht zugelassen
Fin.Ch.
Snowpaw Wild Fiancé
d'zobel-weißRüde 20.06.2002
HD B
Fin.Ch.
Barksdale Stormsong
tricolourRüde 16.02.1995 - 29.03.2006
HD A, CEA frei
Snowpaw Jin-Go-Lo-Ba
zobel-weißHündin 25.11.1999
HD B
Fin.Ch.
Droplet's Female Friend
d'zobel-weißHündin 05.06.2001
Int.Fin,Est.Ch.
Black Gary Friendly Face
d'zobel-weißRüde 04.11.1995 - 01.02.2008
HD B, CEA frei
Droplet's Daffodil
d'zobel-weißHündin 26.11.1998